Za kupca

Naše usluge koje pružamo u okviru agencijske provizije:

1. Pronalazak nekretnine
Prema Vašim zahtjevima i kriterijima, pronaći ćemo za Vas i ponuditi adekvatnu nekretninu, uz brigu o zaštiti Vaših interesa.

2. Razgledanje u pratnji agenta
Organizirat ćemo za Vas razgledanje nekretnine, kako biste dobili pravu sliku o nekretnini koja Vas zanima.

3. Priprema Ugovora o kupoprodaji
U suradnji s odvjetničkim uredom pripremit ćemo za Vas kvalitetan i siguran kupoprodajni ugovor. Nakon zaključenja i ovjere ugovora, pružit ćemo Vam potpunu sigurnost i podršku sve do upisa prava vlasništva na Vaše ime.

4. Upis vlasništva i projava poreza
Nakon realizirane kupnje i konačne isplate, provest ćemo za Vas upis vlasništva u Zemljišnim knjigama i prijavu poreza na promet nekretnina.

5. Ostala podrška
Osim navedenih radnji, pružit ćemo Vam svu ostalu potrebnu podršku.