04.09.2015.

Koju dokumentaciju mora predočiti prodavatelj nekretnine?

Pri prodaji nekretnine prodavatelj mora predočiti dokaze o vlasništvo predmetne nekretnine, a to su: Kopija osobne iskaznice, Izvod iz zemljišne knjige (ili Izvod iz knjige položenih ugovora), Izvod iz katastra (Posjedovni list), Kopiju katastarskog plana. Osim ovih dokumenata, ukoliko prodavatelj nije vlasnik nekretnine, treba dostaviti original Punomoći kojom ga je vlasnik ovlastio da može prodati predmetnu nekretninu. Ova punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.