07.08.2015.
Kako kupiti i prodati nekretninu, a cijeli posao učiniti ugodnim i sigurnim?

Svakako preporučujemo da se za taj posao obratite profesionalnoj agenciji za promet nekretninama, poput nas, kako bi izbjegli potencijalne probleme, te kupnju ili prodaju nekretnine izvršili na najsigurniji način i na svoje zadovoljstvo. Dodatnu sigurnost može vam pružiti i uvid u način poslovanja određene agencije.Agencije koje su članice Burze nekretnina, potpisnice su Kodeksa etike u poslovanju nekretninama i Pravila poslovanja posrednika u prometu nekretninama, propisane od strane HGK.

Više
 
04.09.2015.
Kako izbjeći moguće probleme pri kupnji nekretnine?

Prije zaključenja Ugovora o kupoprodaji nekretnina potrebno je izvršiti provjeru imovinsko-pravnog stanja nekretnine (to za Vas može učiniti agencija). Svakako zatražite predočenje izvatka iz zemljišne knjige, na ime prodavatelja, kao dokaz vlasništva predmetne nekretnine, bez tereta.

Više
 
04.09.2015.
Koliko iznosi porez na promet nekretnina u Republici Hrvatskoj?

Porez na promet nekretnina u Republici Hrvatskoj za sve nekretnine iznosi 4 % i prema zakonu obveznik plaćanja je kupac.Ukoliko se kupuje nova nekretnina direktno od investitora (tvrtke), u cijeni nekretnine obično je uključen i porez na dodanu vrijednost (PDV). U tom slučaju ne plaća dodatno i porez na promet od 4%, osim na zemljište (adekvatni dio) na kojem je nekretnina koja se kupuje i komunalno uređenje.

Više
 
04.09.2015.
Mogu li strani državljani kupovati nekretnine u Republici Hrvatskoj?

Prema izmijenjenom Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, od 1. veljače 2009. godine državljani i pravne osobe iz zemalja Europske unije mogu u Hrvatskoj kupovati nekretnine bez ikakvih posebnih uvjeta. Naime, isti uvjeti koji za kupovinu nekretnine vrijede za hrvatske državljane vrijede i za njih, osim kad je u pitanju stjecanje poljoprivrednog zemljišta i zaštićenih dijelova prirode. Ograničenja poput kupnje zaštićenih spomenika kulture ili zemljišta u park-šumi za strance vrijede jednako kao i za hrvatske državljane, odnosno imaju mogućnost kupnje tek kada se i ako se država, županija i grad odreknu prava prvokupa.

Više
 
04.09.2015.
Koju dokumentaciju mora predočiti kupac kod kupnje nekretnine u Hrvatskoj?

Pri kupnji nekretnine u Hrvatskoj kupac mora predočiti dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, i to original osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice, odnosno ovjerenu fotokopiju kod javnog bilježnika. Isto vrijedi i za strane državljane koji moraju predočiti dokumente iz svoje matične zemlje.

Više
 
04.09.2015.
Koju dokumentaciju mora predočiti prodavatelj nekretnine?

Pri prodaji nekretnine prodavatelj mora predočiti dokaze o vlasništvo predmetne nekretnine, a to su: Kopija osobne iskaznice, Izvod iz zemljišne knjige (ili Izvod iz knjige položenih ugovora), Izvod iz katastra (Posjedovni list), Kopiju katastarskog plana. Osim ovih dokumenata, ukoliko prodavatelj nije vlasnik nekretnine, treba dostaviti original Punomoći kojom ga je vlasnik ovlastio da može prodati predmetnu nekretninu. Ova punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Više