04.09.2015.

Mogu li strani državljani kupovati nekretnine u Republici Hrvatskoj?

Prema izmijenjenom Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, od 1. veljače 2009. godine državljani i pravne osobe iz zemalja Europske unije mogu u Hrvatskoj kupovati nekretnine bez ikakvih posebnih uvjeta. Naime, isti uvjeti koji za kupovinu nekretnine vrijede za hrvatske državljane vrijede i za njih, osim kad je u pitanju stjecanje poljoprivrednog zemljišta i zaštićenih dijelova prirode. Ograničenja poput kupnje zaštićenih spomenika kulture ili zemljišta u park-šumi za strance vrijede jednako kao i za hrvatske državljane, odnosno imaju mogućnost kupnje tek kada se i ako se država, županija i grad odreknu prava prvokupa.

Obveza da s hrvatskim izjednači fizičke i pravne osobe iz zemalja EU u pogledu stjecanja nekretnina (osim navedenih iznimki) za Hrvatsku proizlazi iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je za to predvidio rok od četiri godine, a koji je istekao početkom veljače ove godine. Do sada su stranci iz EU, primjerice, na temelju pravnog posla mogli steći nekretninu samo uz suglasnost ministra pravosuđa.

Osim stranih osoba iz zemalja Europske unije nekretnine mogu kupovati i strani državljani zemalja s kojima Republika Hrvatska ima potpisan Ugovor o reciprocitetu uz potrebnu suglasnost Ministarstva pravosuđa. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim pravima (N.N.broj 79/06), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija nije više nadležno za rješavanje zahtjeva stranih pravnih i fizičkih osoba za davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u RH, već je za to nadležno Ministarstvo pravosuđa RH. Za detaljne informacije o postupku podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji kao prilog zahtjevu, obratite se direktno našoj agenciji.